Sommergæst 11: Luca Sofia Engen

Sommeren igennem kan du møde en række inspirerende gæstebloggere på Ind i Verden. Jeg har valgt at bringe et indlæg i den spirituelle boldgade, fordi jeg tror vi mennesker er mysterier med langt større skaberkraft, end mange af os aner. Min nysgerrighed omkring alle aspekter af det at være menneske har bragt mig vidt omkring, og én af de ting jeg synes er virkeligt interessant, er begrebet manifestation. Jeg har haft mange oplevelser der bestyrker mig i, at der er noget om snakken, men samtidig er jeg ret skeptisk når manifestation bliver fremstillet som i f.eks. “The Secret”. For at blive klogere har jeg stillet terapeut Luca Sofia Engen nogle spørgsmål om begrebet manifestation og hvis du er lige så nysgerrig som jeg, så læs med her:

MANIFESTATION af Luca Sofia Engen

Fortæl lidt om dig selv og hvad du arbejder med?

Jeg hedder Luca Sofia Engen, og jeg er rigtig glad for invitationen til at være gæsteblogger her hos skønne Siff. Kort om mig, så har jeg hang til popcorn, jeg googler oftere end gennemsnittet, og jeg kan alle Beatles’ sangtekster udenad (og det er mange!)

Jeg er uddannet psykomotorisk terapeut og arbejder til dagligt i min selvstændige virksomhed, hvor jeg faciliterer manifestationssessioner, Human Design Readings, psykomotorisk terapi samt min egen cocktail af virkningsfulde, livstransformerende sessioner, som er en sammenkobling af netop disse tre modaliteter. Jeg har døbt min unikke, terapeutiske tilgang Lumination, fordi den bringer underbevidsthedens hengemte sår og mønstre frem i lyset for nærende, balsamisk heling, og støtter den enkelte i at lade sit autentiske lys skinne med udgangspunkt i et stærkt og ubegrænset selvværd. Ikke småting, og jeg er enormt taknemmelig for at udføre, for mig, så meningsfuldt arbejde.

Sammen med en veninde og kollega, Pernille Øland Frandsen, har jeg startet virksomheden Autoimmun Balance. Vi arbejder for at udbrede en holistisk tilgang til autoimmune sygdomme – en tilgang, som bringer lindring, heling og balance gennem terapeutiske og livsstilsmæssige indsatser.

Jeg har også en podcast ved navn Luca Sofia Podcast •• Flow Galore, som omhandler psykologi, manifestation, holistisk livsstil, moderne spiritualitet, iværksætteri og meget mere. Jeg driver dertil en blog på lucasofia.dk

Bevidst manifestation fylder meget hos mig – både i min praksis og i min hverdag. Det er et værktøj, jeg oplever som potentielt ét af de mest livsændrende, og derfor er jeg så glad for at være inviteret til at tale om manifestation i dag, og for at du læser med lige nu.

Hvordan fandt du vej til dette arbejde? Eller hvordan fandt det dig?

Ét af mine yndlingseventyr som barn var Aladdin. Konceptet om at manifestere sine ønsker og drømme ud fra en oprigtig intention talte til en dyb sandhed, jeg måske altid har båret indeni. Som et lidt ældre barn lavede jeg spells og manifestationsritualer, og som ung teenager havde jeg virkelig vind i sejlene med mine love spells.

Da jeg blev 17-18 år, begyndte jeg at se en spirituel lærer. Denne viise herre underviste mig i mange aspekter af spiritualitet – healing, teosofi, meditation, selvværd, energi og manifestation. Han spillede en essentiel rolle i min rejse tilbage til mit autentiske værd. Han lærte mig at skrive manifestationslister og indprentede i mig, at tanker ikke er toldfrie. ”Stof følger tanke,” sagde han. Med andre ord: Du er en kraftfuld skaber.

Nærmest hele mit liv har jeg altså eksperimenteret med manifestation, og jeg ser det som den største, men mildeste gave at få lov at inspirere andre til at skabe bevidst.

Jeg har længe arbejdet som terapeut. Sidste år på denne tid inviterede én af Siffs andre gæstebloggere – Anne Damgaard – mig ind i et samarbejde, hvor mit bidrag skulle være manifestation. Jeg endte med at takke nej til den spændende mulighed, men det var denne invitation som i sidste ende medførte, at jeg tog skridtet til at inddrage manifestation i min praksis.

Vi er alle skabere. Når vi åbner os for skaberkræfterne indeni – vores dåbsgaver – genfinder vi den agens, power og kreativitet, som flyder igennem os hele tiden, og som støtter os i at gøre vore liv til kunstværker.

Hvad er manifestation egentlig?

Manifestation er bevidst skabelse. Det er at trække noget ind i fysisk form – gøre en drøm til virkelighed. Vi har tiltrukket det vi har i vores liv, fordi det svarer til vores opfattelse af vort eget værd.  Ofte lever vi det liv, vi føler os værdige til. Det er blot langt fra alt, vi har manifesteret bevidst.

Manifestation er med andre ord den smukke proces, som materialiseres, når vi åbner os for at transformere blokerende mønstre fra det kollektive ubevidste, vores egen opvækst og nedarvede traumer, hæver selvværdet, vågner til vores kreativitet og skaberkraft, samskaber med universet og erkender vores guddommelige natur.

Hvordan arbejder man med manifestation i praksis?

Der er mange nuancer i arbejdet med manifestation i praksis, men de allervigtigste punkter er klarhed samt selvværd. Når vi har klarhed og et korresponderende selvværd, kan vi manifestere alt.

Klarhed •• Vi finder først og fremmest ind til, hvad vi vil manifestere. Jo mere autentisk og sjælsstyret ønsket er, jo nemmere er det for os at trække det ind. Vi kan skrive manifestationslister (fungerer godt til konkrete manifestationer) eller lave visionboards (fungerer godt til overordnede følelsesmæssige tilstande), så vi på den vis har en fysisk reminder om, hvilken vej vort indre kompas peger.

Selvværd •• Dernæst laver vi selvværdsarbejde. Selvværdet må være i stand til at bære dét, vi ønsker at bringe ind, ellers vil underbevidstheden søge at beskytte os ved at blokere for manifestationen. Samtidig er det underbevidsthedens programmering, som er ansvarlig for, at vi kan kalde dét ind, vi ønsker.

Det kan se sådan ud i praksis, at hvis ikke mit selvværd er stort nok til fx at kunne bære, at jeg stiller mig op foran tusindvis af mennesker, så vil min underbevidsthed (som er den manifesterende instans og her vores selvværd har sæde) afvise enhver mulighed for at udleve en sådan drøm.

Da manifestation er en evig proces, handler det om at bringe bevidsthed ind i dagligdagen (til vort livs sidste dag). Vi kan med fordel identificere og integrere triggere, sår, skygger, traumer og begrænsende overbevisninger. Alt, som kan blokere for dét, vi vil kalde ind og holde selvværdet lavt. Vi må også finde positive eksempler på, at dét, vi gerne vil, kan lade sig gøre. Underbevidstheden elsker nemlig at se beviser. Det indgyder den mod og en tro på, at når andre med samme forudsætninger kan, så kan vi også.

Kroppen •• Kroppen bærer på hengemte følelser, traumer og andet uforløst materiale. Noget af dette kan berøres gennem samtale, men kognitionen er sjældent tilstrækkelig, når det kommer til at give slip og ændre mønstre for good. Ved at interagere med kroppen via behandling og øvelser, kan vi finde det fastlåste + hengemte, som er ubevidst for sindet; sindet er en haj til fortrængning, og kroppen bærer byrden af alt det, sindet ikke kan bære. Arbejdet med kroppen – om det er direkte i form af kropsbehandling eller indirekte i form af fx yoga – er en uundværlig spiller udi ændring af underbevidsthedens mønstre.

Bevidste valg •• Valg er også et manifestationsværktøj. Valg bør træffes med bevidsthed, for de dikterer vores vej i dette liv. Valgene har rod i selvværdet, og når vi vælger kun at tage imod vore manifestationer eller noget endnu bedre, undgår vi at fylde pladsen op med noget, vi ikke virkelig ønsker. Valg truffet ud fra en mangeltilstand (lavt selvværd) spærrer for, at manifestationen kan komme til os. Valgene må reflektere vore værdier og hele tiden føre os nærmere manifestationen, snarere end føre os bort fra den.

Energi •• Vær undervejs opmærksom på synkroniciteter og følg din intuition og pludselige indskydelser – de leder dig ofte til perler på vejen. Samtidig gror vi vores energi, som jeg beskriver som vores powerball, ved at bevæge os lidt uden for comfort zonen. Således bliver vi endnu mere tiltrækningsdygtige.

Inspireret handling •• Manifestation indebærer, at vi tager inspireret handling. Hvad skal der til fra vores side for at gøre drømmen til virkelighed? Hvis drømmen er at vinde et marathon, må vi rent faktisk træne og stille op til et marathon. Den blå genie i Aladdins lampe er vores underbevidsthed og vores egen inspirerede indsats.

Hvad er det vigtigste at forstå omkring manifestation?

Vi er født til at manifestere og gør det hele tiden. Vi behøver ingen krystaller eller salver eller remedier i det hele taget, selvom rituelle genstande af den slags kan være af stor og kærlig betydning for den enkelte. (Jeg har personligt altid elsket ritualer).

Manifestation er en energetisk dans mellem sjæl, underbevidsthed og universet. Det handler bare om energi. Er vores energi stor nok til at bære manifestationen? Er vores selvværd stort nok? Når vi hører jubel over Law of Attraction er hele humlen, at ens specifikke værd på dét punkt har matchet den manifestation, der er kaldt ind. Vi har følt os værdige – ikke bare med den bevidste hjerne – men helt ned i den dybeste underbevidsthed.

I de områder af vore liv hvor vi oplever flow og overflod, har vi som regel støttende overbevisninger og et højt værd. Vi ved på et dybt plan, at vi er værdige til det bedste. På andre områder kan vi have ubearbejdet materiale, som holder vores selvværd lavt.

Pssst. Vi er ikke kommet til denne klode midt i uendeligheden bare at få et liv, som ”tilfældigt” sker om ørene på os. Vi er kommet hertil for at udfolde vores sande natur som skabere. Når vi accepterer, at vi virkelig har meget at skulle have sagt, kan vi sætte os selv fri til at kreere det liv, vi drømmer om. Vores opgave er at aflære al den påvirkning, som kan have lagt sig som hæmmende lag omkring vores autentiske essens og igen vågne til vores guddommelige skabernatur.

Hvad er de hyppigste misforståelser omkring manifestation?

At manifestation er en form for magi, som kræver nøgterne ritualer eller særlige ingredienser, er en hyppig manifestationsmisforståelse. Det gør det ikke. Manifestation kræver blot en form for klarhed og et matchende selvværd. Dermed ikke sagt at man først kan manifestere, når man elsker sig selv helt og holdent – vi manifesterer jo som sagt døgnet rundt. Vi skal bare tro på, at vi er værdige til manifestationen, og vores underbevidstheds mønstre skal kunne støtte denne opfattelse.

En anden hyppig misforståelse er, at vi skal være i konstante høje vibrationer og godt humør for at manifestere. Dette er en meget harmfuld overbevisning, som gør det svært at være menneske. Vi er nuancerede individer, ikke robotter, og det er umuligt at befinde os i konstant glæde. Humøret har intet at gøre med manifestationspower. Autenticitet har derimod alt at gøre med manifestationspower. Når vi står ved, hvem vi er på alle planer, bliver vi utroligt magnetiske.

Jeg hører også ofte fra klienter eller mennesker, som følger med mig på Instagram, at de har været bange for manifestation, for hvad nu hvis vi tænker negative tanker?

Vi manifesterer heldigvis ikke gennem vore tanker. Tankerne er for flyvske, for foranderlige, for omskiftelige til at holde så stor kraft, at de kan skabe. Dette ikke ensbetydende med, at det bevidste sind ikke er en stor skaber – det er det – det kan dirigere intentioner og fokus som ingen anden. Men før tankerne, kommer underbevidsthedens overbevisninger og loopende mønstre. Underbevidstheden optager ca. 95% af vores bevidsthed, og således er det tydeligt, hvilket aspekt af sindet holder den egentlige power.

Hvis vi gerne vil manifestere bevidst, er det ikke nok at skrive manifestationslister eller lave et visionboard. Det svarer til at give en bestilling på en restaurant uden at betale. Vi må investere vores energi, dvs. foretage inspireret handling, lave selvterapi, rydde ud i underbevidstheden og smøre balsam på vores sår, så vi kan hæve vores selvværd. Er vort værd ikke stort nok, er vi ikke en match til manifestationen. Ikke som en straf, men simpelthen fordi, det ville svare til at give en 8-årig en 100 kg vægtstang. Vi ville ikke have kræfterne, energien, til at holde manifestationen oppe – til at bære den.

Det er i mine øjne ikke en såkaldt ”fejl”, når vi indoptager negative overbevisninger eller har oplevet udfordringer. Udfordringer er en del af at være menneske, og vi lærer nu engang bedst gennem erfaringer. Vi inkarnerer her på jorden for at vækste og udvikle os, og således er enhver udfordring en udviklingsportal. Samtidig er humlen at finde ind til vores autentiske værd undervejs i processen.

Så det er ikke farligt eller forkert at tænke negative tanker?

Såkaldte negative tanker er en del af at have et sind og være menneske. Det værste vi kan gøre, er at slå os selv oven i hovederne med noget, vi nok vil opdage, at vi vil gøre til vores død – om end i nogle perioder mere end andre. Vi kan med fordel tillade os selv de tanker, der opstår, holde os bevidste og nysgerrige på dem, og forholde os undersøgende omkring, hvad de kan fortælle om vore mønstre, narrativer og overbevisninger.

Det kan aldrig være farligt at manifestere – manifestation er en del af at vore fødselsgaver som menneske. Det er sådan, vi udøver agens i vore liv. Mange af os lever dog liv, hvor vi sidder på bagsædet af bilen, og førersædet er tomt. Det er faktisk en lille smule farligt! Hehe. Det er langt mere frydefuldt og empowering at placere sig i førersædet, gribe fat om rattet og køre mod de horisonter, vi drømmer om.

Bevidst manifestation forudsætter hverken en religiøs eller på anden vis spirituel praksis. Vi ”skal” bare comitte os til at finde ind til den mest autentiske version af os selv. Den version med det skinnende høje selvværd, som da vi var helt små – men med gaverne af udvikling og erfaring. Det høje selvværd ved, at vi fortjener vore drømme og ikke mindst, at de er mulige.

Hvad når der sker svære og smertefulde ting i ens liv? Er det så noget man selv har skabt – og derfor ens egen skyld?

Noget, jeg ønsker at styre langt uden om, er at give andre mennesker en opfattelse af, at de er skyld i deres egen sygdom eller ulykke. Når disse hændelser sker, er det eneste vi kan gøre at forholde os til udfordringerne og – når vi engang bliver klar – gro af dem. Putte erfaringerne i vores sjæls turban, som et udviklingspunkt, vi har stiftet bekendtskab med. Jorden er kontrasternes legeplads. Der vil altid være kontraster, dvs. der vil i livet opstå punkter, som kalder på dyb hjertestyrke at vokse igennem. Det er i mine øjne derfor, vi som sjæle vælger at inkarnere på jorden – det er vitterligt en skole. Sygdom, tab og ulykke er noget af det hårdeste og mest sårbare ved at være menneske, men det følger med i større eller mindre grad. Vi har ikke det forkromede overblik, så vi ved ikke, hvorfor alting sker. Vi har alle fri vilje. Vi kender samtidig ikke andres udviklingsveje eller sjælsaftaler. Vi ved ikke, om noget reelt er før tid på sjælsplan. Vi ved ikke så meget, når det kommer til stykket. Det bedste, vi kan gøre er at leve så autentisk, som muligt, mens vi er her. Da min mor blev alvorligt syg sidste år, havde jeg sådan brug for at tale med den spirituelle vejleder, jeg har refereret til tidligere. Hans ord beroligede mig i en stund, hvor jeg ikke vidste, om min mor skulle leve eller dø. ”Sjælen er altid involveret,” sagde han. Med andre ord – sjælen har et overblik, vi ikke har. Sjælen er med. Sjælen beslutter.

Følgende er udviklingsspørgsmål, man kan tage med, hvis og kun hvis det giver mening for én. De skal ikke ses som led i selvskyld eller selvbebrejdelse, men nærmere som invitationer til at tappe ind i den healing, der altid ligger tilgængelig for os.

Hvis der sker mange ulykker i rap a la at vælte på cyklen, miste min pung, hælde vand i computeren osv:

– Er jeg på rette vej i mit liv? Modarbejder jeg mig selv og min egen sandhed? Holder jeg mig selv lille nogetsteds?

Da jeg selv – også sidste år – var alvorligt syg, spurgte jeg mig selv:

– Hvem har jeg levet mit liv for? Hvad har holdt mig tilbage fra at udleve mine drømme? Hvilke traumer er ikke blevet forløst?

Hvis jeg ofte oplever mig svigtet i forhold?

Hvordan er mit selvværd? Er der gamle sår, som jeg søger at hele gennem denne type relationer?

Er der andet du har lyst til at fortælle?

Ét af mine yndlingsværktøjer inden for bevidst manifestation er at skrive. Jeg skriver manifestationslister. Jeg skriver dagbog, hvor jeg egentlig yder selvterapi. Jeg bruger hypnomeditationen fra min Selvterapi-guide ved navn Trigget (findes på lucasofia.dk) til at forløse hengemte følelser og skabe nye, støttende overbevisninger i min underbevidsthed.

Jeg scripter også, som er en manifestationsteknik, hvor vi beskriver den fremtid, vi ønsker at skabe, som om vi allerede befinder os i den. Det er virkningsfuldt, fordi vore hjerner er plastiske og påvirkelige. Når underbevidstheden oplever indre billeder og akkompagnerende følelser, kan den ikke skelne mellem det fiktionelle og det reelt oplevede. Som vi ved, øges underbevidsthedens manifestationsevner i høj grad, når den tror, det er muligt – og når den allerede oplever det som virkelighed, opfatter den det i høj grad som muligt. Jeg hørte for nylig én sige sætningen: ”Det er allerede sket. Tiden har bare ikke indhentet det endnu.” Denne sætning illustrerer smukt den dedikation og tiltro, som vi med fordel kan scripte med udgangspunkt i.

Hvis du har lyst til at lære mere om manifestation, kan du finde mig på INSTAGRAM, hvor jeg skriver om det ofte. Jeg taler også om manifestation på min PODCAST. Skulle du ønske én til én manifestationscoaching, er du altid velkommen til at række ud.

Du kan følge Ind i verden på facebook , Instagram og bloglovin

Leave A Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *